Policy Dialogue Episode 7

भनेजति विदेशी लगानी किन आइरहेको छैन ? समुन्नतीका लागि के के सुधार जरुरी छ ?