Ragini Upadhyay felicitated for her contribution to art

Nepal’s prominent artist and Board Member of Barbara Foundation Ragini Upadhyay has been awarded the Araniko Lalitkala Samman 2078 by Shree Lunkarandas–Ganga Devi Chaudhary Academy for Arts and Literature for her inspirational and continuing contribution in the field of arts. The award was presented to her in a small ceremony held on 17 July 2021.


Call for Application: Barbara Foundation COVID-19 Distinguished Award

Eligible candidates for the Barbara Foundation COVID-19 Distinguished Award are requested to submit their application by 10 July, 2021 (26 Ashad, 2078). बारबरा फाउन्डेसन कोभिड–१९ विशिष्ट सम्मान आह्वानयतिबेला नेपाल लगायत विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको महामारीले जनजीवन आक्रान्त परेको छ । नेपालभित्र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका समर्पित व्यक्तिहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरि दिनरात नेपालीहरूको सेवामा खटिरहनुभएको छ । […]