Policy Dialogue Episode 8

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा किन भने जति लगानी हुन सकेन ? नीतिमा के समस्या छ ?